దగ్గులు
***

సీమ కరక్కాయలు,
జాజికాయలు,
కవిరి(కాచు),
యాలకులు
సమభాగములలో తీసుకొని, మెత్తటి చూర్ణము చేసి, ప్రతి దినమూ 2 లేదా 3 సార్లు , 1/2 స్పూన్ చూర్ణమును, తేనెతో సేవించుచున్న ఎన్ని దినములకూ తగ్గని దగ్గులు(daggu) తగ్గిపోగలవు.

2.కచోరములను మెత్తటి చూర్ణము కావించి, ప్రతి నిత్యమూ ఈ చూర్ణమును తేనెతో కలిపి, సేవించుచున్న అన్ని విధములయిన దగ్గులు హరించుకుపోగలవు. జలుబు వలన సీతాకాలములో కలిగిన గొంతు నొప్పులు, గీర మొదలగునవన్నియూ నివారింపబడగలవు.
3.చేదు పొట్లకాయను నీడలో బాగుగా ఎండించి, మెత్తటి చూర్ణము అగువరకు నలుగకొట్టి, ఆ చూర్ణము నందు తేనె చేర్చి, ప్రతి దినమూ సేవించుచున్న, పొడి దగ్గులు, ఖంఠమునందు కలుగు గిలిగింతలు నివారింపబడును.

* పొడి దగ్గు *

***************************

చాలా మంది పొడి దగ్గుతో బాధపడుతుంటారు.

ఇలాంటివారు ఇంట్లోనే చిన్నపాటి చిట్కాలు పాటిస్తే చాలు.

(బబూల్ ) నల్లతుమ్మ చెట్టు నుంచి తీసిన బంక ముక్కను నోట్లో వేసుకుని చప్పరిస్తూ ఉన్న  తక్షణ ఉపశమనం లభిస్తుంది.

 

అలాగే, కొందరికి చెమట అధికంగా వస్తుంటుంది. ఇలాంటి వారి శరీరం నుంచి వచ్చే దుర్వాసన భరించడం సాధ్యంకాదు. ఇలా చెమట వాసననుండి విముక్తి కలగాలంటే (బబూల్) నల్లతుమ్మ ఆకులను రుద్ది శరీరానికి పూయండి. ఆ తర్వాత చిన్న పసుపును పేస్ట్‌లా రుబ్బుకుని శరీరానికి పూసి… స్నానం చేసినట్టయితే చెమట దుర్వాసన పూర్తిగా దూరమైపోతుంది.

Read More:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.