స్తనాల వాపుకు

0
228

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician .cell.9949363498:
స్తనాల వాపుకు
********
గర్భాశయ అండాశయ సమస్యలతో బాధపడె స్త్రీలకు ,బహిష్టుసమస్యలు చాలాకాలంగాఉన్నవారికి
సహజంగానే స్తనాలలో గడ్డలుపుట్టడం లేదా వాపుజనించడం సమస్యలు ఏర్పడతాయి లేదాబాలెంతలకు
కూడా వాపుజనించడం సమస్యలు ఏర్పడతాయి అలాంటివారు ఈ యోగాలుపాటించాలి.
ముసాంబరం….5 gra
గుగ్గిలంపొడి……..5gra
గోదుమపిండి……10gra
ఈ మూడింటినీ శుబ్రమైన నీటితో అతి మెత్తగా గుజ్జులాగా నూరి నిద్రించేముందు స్తనాలపైన
పట్టించాలి. ఉదయంపూట కడగాలి, ఇలాచేస్తే స్తనాల వాపు, పోటు త్వరగా తగ్గిపోతాయి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.