ఆ దేవాలయంలో అన్ని వింతలే నర్సింహా స్వామి వారికీ నిజ కేశాలు, మెత్తటి చాటి చెయ్యి వేలు పెడితే దిగిపోతు

0
420

Read this also

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.