మొటిమలకు

0
224

#మొటిమలకు:-

రేగి పాండు గింజలు పగలగొట్టి అందులోని పప్పును తీసుకుని పొడి చేయాలి,
దానిలో తగినంత వెన్న , కొద్దిగ తేనె కలిపి మెత్తగ నూరాలి.ఈ పెస్ట్ ని
మోటిమల మీద, మోటిమల వల్ల కలిగిన మచ్చల మీద వ్రాయాలి,ఎండి పోయాక గోరు
వెచ్చటి నీటితో ముఖం కడుకోవాలి, ఇలా 40 రోజులు చేయలి.
రేగి పండు గింజల పొడి నిల్వ చేసుకొని అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించవచ్చు

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.