భలే డౌటు

0
341

భలే డౌటు
……….।।।।

ఒకాయనకు ఒక కాలు విరిగింది. హాస్పిటల్‌కి వచ్చాడు…

అక్కడ రెండు కాళ్ళూ విరిగిన ఇంకో ఆయన్ని చూసి, మెల్లిగా అడిగేడు,

” *ఇద్దరు భార్యలా* ?” 😂😂😂😂

Read this also

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.