పచ్చికొబ్బరి బొబ్బట్లు

0
345

పచ్చికొబ్బరి బొబ్బట్లు

ఒక గ్లాస్ కొబ్బరి కోరు కి పావు గ్లాస్ బొంబాయి రవ కలిపి అరగంట పక్కన పెట్టాలి. ముప్పావు గ్లాస్ బెల్లం కోరులో కొద్దిగ నీరు వేసి బెల్లం కరిగిన తర్వాత రెండు చెంచా నెయ్యి, యాలకుల పొడి వేసి , కొబ్బరి రవ మిక్స వేసి కలియతిప్పాలి. పూర్ణం దగ్గర పడ్డాక మంట ఆఫ్ చేయాలి.

ఒకగ్లాస్ గోధుమ పిండికి పావు గ్లాస్ మైదా , కొద్దిగ ఉప్పు, పసుపు వేసి మెత్తగ పిండి తడుపుకుని బొబ్బట్లు చేసుకోవాలి.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.