దొంగ!

ఓ ధైర్యవంతురాలైన స్త్రీ ఇంట్లోకి ఓ అర్ధరాత్రి దొంగ వచ్చాడు. ఆ చీకట్లోనే వాడిని
చావగొట్టి స్పృహ తప్పేలా చేసింది.

ఉదయం విచారణకు వచ్చిన పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్
ఆమె సాహసాన్ని ప్రశంసిస్తుంటే దానికి ఆమె సిగ్గుపడిపోతూ…..

’అబ్బే, ఇందులో నేను చేసిందేమీ లేదండి. అర్ధరాత్రి చప్పుడవడంతో మావారే క్లబ్బు
నుంచి వచ్చారనుకుని చావగొట్టానంతే’ అని చెప్పింది తాపీగా…..????????

పెళ్ళంటే ఎంటీ సామీ…?

“పోవడం ” నాయనా…

“అంటే పైకి పోవడమా సామీ..”

దీన్నే తొందరపాటు అంటారు
పోవడం అంటే….
వణికి పోవడం…
సర్దుకు పోవడం…
అణిగి పోవడం…
వొదిగి పోవడం….లాంటివిరా అర్భకుడా…
?????

అరే నీ కన్ను ఏంటిరా అలా వాచింది..!?

నిన్న మా ఆవిడ బర్త్ డే.. ఇంటికి కేక్ తీసుకెళ్ళా..!!

ఐతే…!? (ఆశ్చర్యం గా…)

నా భార్య పేరు ‘తపస్య’ ఆ పనికిమాలినవాడు కేక్ మీద హ్యాపీ బర్త్ డే ‘సమస్య’ అని రాసి చచ్చాడు… ??
??????

డాక్టర్:
ఏమి పర్లేదమ్మ మీ ఆయనకి పది నిమిషాల్లో తెలివి వస్తుంది.

భార్య:
ఊర్కొండి డాక్టర్ గారు…
గత పదేళ్లగా లేని తెలివి
ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది
??????
..???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.