దాశరథీ శతకమునుండి ఓ పద్యము

0
215

*దాశరథీ శతకమునుండి ఓ పద్యము..*🌹

*రామవిశాల విక్రమ పరాజిత భార్గవరామ సద్గుణ*
*స్తోమ పరాంగనావిముఖ సువ్రత కామ వినీల నీరద*
*శ్యామ కకుత్ధ్సవంశ కలశాంభుధిసోమ సురారిదోర్భలో*
*ద్ధామ విరామ భద్రగిరి – దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ!*

*భావం: జనులను సంతోషింపజేయువాడవు, పరశురాముని జయించినవాడవు, పరస్త్రీ లయందాసక్తి లేనివాడవు, నల్లని మేఘమువంటి శరీర కాంతిగలవాడవు, కాకుత్స వంశమను సముద్రమునకు చంద్రునివంటి వాడవు, రాక్షసుల సంహరించిన వాడవునైన భద్రాచల రామా!*

*శ్రీ రామచంద్రం భజామ్యహం!!!*🌹🙏🌸

Read this also

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.