చనుబాలు వృద్ది అగుటకు

0
168

Kanjarla Hanmanthrao panthulu Ayurvedic physician .cell.9949363498:

చనుబాలు వృద్ది అగుటకు
*******************

* వాము ,జీలకర్ర కషాయం ఇచ్చిన రొమ్ములలో చనుబాలు సిద్ధం అగును.

* ఆకుపత్రి,ఏలకులు కషాయం సేవించిన చనుబాలు పడును .

* చిట్టాముదపు ఆకులకు ఆముదం రాసి రొమ్ములపై వేసి కట్టిన రొమ్ములలో చనుబాలు సిద్దం అగును.

* దొండ ఆకుదంచి కట్టి దొండకాయకూరతింటున్నా వృధ్ది.

* బొప్పాయి కాయ కూరగా చేసుకుని తినుచుండిన యెడల స్త్రీలకు చనుబాలు వృద్ది అగును.

* ముళ్లతోటకూర ఆకులను పప్పులో వేసుకొని తినుచుండిన బాలింతలకు పాలు వృద్ది అగును.

* తెల్ల జీలకర్ర, అతిమధురం,పటికబెల్లం చూర్ణం సమానంగా తీసుకుని కలిపి ఉదయం , సాయంత్రం 10 గ్రాముల చూర్ణమును అరకప్పు మంచినీటిలో కలుపుకుని తాగుచుండిన యెడల 15 రోజుల్లొ చనుబాలు వృద్ది అగును.

* అతిమధురం 5 gms శతావరి5gms
అశ్వగంధ 5gms
తీసుకుని కప్పు ఆవుపాలలో కలిపి 20 గ్రాములు పటికబెల్లం పొడిని కలిపి ప్రతినిత్యం తాగుచుండిన యెడల చనుబాలు వృద్ది చెందును .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.