ఎవరిని కాపాడుకుంటావు ?

0
134

రమేష్ : ఒకటే పడవలో నీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నీ గాళ్ ఫ్రెండ్ మునిగిపోతుంటే ఎవరిని కాపాడుకుంటావు ? ? ?
సురేష్ : ఇద్దరూ చావని ????
రమేష్ ????? ఎందుకు ఇద్దరినీ చావాలని ఎందుకు అంటున్నావు ? ? ? ? .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
??
సురేష్ : ఇంకేం అనాలి మరి
ఒకే పడవలో ఇద్దరికీ ఏంపని ? ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.